Anonymitet

Personligen anser jag att anonymitet och tillit är några av de viktigaste ingredienserna under terapin. För mig är det av yttersta vikt att du känner dig trygg under våra samtal och att du är väl medveten om att det du säger stannar i rummet. Självklart garanterar jag total anonymitet. Det som sägs och vilka som besöker mig är belagt med sekretess. Anonymiteten gäller inte bara under den tiden du är i behandling utan även i framtiden.

Du kommer att få signera ett papper vid ditt första besök hos mig där information kring detta finns.