Föreläsningar

Jag föreläser inom ämnet riskbruk, missbruk och beroende för skolor, arbetsplatser, föreningar osv. Föreläsningarna har lite olika upplägg beroende på önskemål:

Informativ föreläsning om alkohol och droger: Här presenteras fakta, uppdaterad statistik och aktuell forskning inom ämnet. Vad vet vi idag om alkohol och droger och hur de påverkar oss? Hur upptäcker du bruk av droger eller alkohol hos dig själv eller någon annan? Vilka är varningssignalerna? Hur går du bäst tillväga för att hjälpa en person som lever i riskzonen? Vart ska du vända dig om du vill ha hjälp? Vilken typ av behandling finns tillgänglig på marknaden och hur kan den finansieras? Vilket stöd finns för anhöriga till beroende?

Denna föreläsning riktar sig främst till skolor, arbetsplaster osv.

Tidsåtgång: ca 60 minuter

Lifestory: Min livshistoria, från mina första erfarenheter av alkohol och droger till hur mitt användande påverkade mina relationer, mitt självförtroende och tillslut hela mitt liv. Vägen ut ur beroendet via behandlingshem och självhjälpsgrupper till ett liv i frihet!

Denna föreläsning är en ärlig berättelse och riktar sig till alla som vill veta mer om alkohol och droger och hur det kan påverka en individs liv.

Tidsåtgång: ca 60 minuter

Vid intresse kontakta mig för upplägg osv här!