Previct

Jag erbjuder och rekommenderar mina klienter och företag att lägga till  tjänsten previct till behandlingen. Med hjälp av denna nya teknik förstärks kontakten mellan mig som behandlare och klienten. Läs mer om tjänsten nedan eller gå in på deras hemsida här och läs mer!

Previct Alcohol är en digital, medicinteknisk produkt för förstärkt behandling vid skadligt bruk av alkohol.

Systemet är baserat på artificiell intelligens (AI) för att tidigt identifiera återfall och är ett komplement och stöd vid behandling oberoende av behandlingsmetod. Vårdgivaren får realtidsinformation om beteendeförändringar och terapiföljsamhet, vilket möjliggör individanpassade vårdinsatser samt möjlighet att tidigt agera vid avvikelser från vårdplanen.

För vårdtagaren innebär det en stor frihet att själv i sin egen hemmiljö kunna utföra stora delar av vården och motiveras till positiva beteendeförändringar för långsiktiga resultat. Dessutom är det en trygghet att veta att vården vet hur det går i realtid och vid problem ger möjlighet att agera.